Όροι χρήσης δικτυακού κόμβου
και πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων

 

Το κείμενο αυτό θέτει τους κανόνες πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού κόμβου (website) "myFILM.gr". Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης προτού κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Κάθε επισκέπτης του κόμβου συμφωνεί να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

Χρήση και πρόσβαση στο δικτυακό κόμβο

Κάθε επισκέπτης έχει πρόσβαση και κάνει χρήση στο δικτυακό κόμβο "myFILM.gr", με δική του υπευθυνότητα. Ο παρών δικτυακός κόμβος ανήκει στο myFILM.gr. H εταιρεία δεν δίνει εγγυήσεις για ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον κόμβο και τη χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας μεταφοράς στοιχείων ή πληροφοριών στον κόμβο.

Τόσο το myFILM.gr όσο και οποιαδήποτε άλλη ομάδα που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή και την παράδοση του δικτυακού κόμβου δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες απώλειες, ζημίες, καταστροφές κ.τ.λ. που προκύπτουν από την πρόσβαση και χρήση στο δικτυακό κόμβο, ούτε εξάλλου για την τυχόν προβληματική απόδοση του από οποιονδήποτε λόγο.

Copyright, Σήμα Κατατεθέν, Πνευματική Ιδιοκτησία και Περιορισμοί

Ο δικτυακός κόμβος myFILM.gr καθώς και ο,τιδήποτε στοιχείο εμπεριέχει προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του Ελληνικού Κράτους, όπως ενδεχομένως και από αντίστοιχους νόμους άλλων κρατών. Οποιαδήποτε δίχως έγκριση τροποποίηση και επεξεργασία στοιχείων του δικτυακού κόμβου απαγορεύεται αυστηρά. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Ο δικτυακός κόμβος μπορεί να εμπεριέχει κείμενα, φωτογραφίες, λογισμικά προγράμματα, και άλλα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά εκτός εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη αυτών των στοιχείων.

Επιπλέον, τα ονόματα, οι επωνυμίες, τα κατατεθέντα σήματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πελατών του myFILM.gr, προστατεύονται εξίσου. Οποιαδήποτε χωρίς έγκριση χρήση των παραπάνω στοιχείων (π.χ. επωνυμίας, σήματος κατατεθέντος) απαγορεύεται αυστηρά εκτός εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση της myFILM.gr και/ ή του εμπλεκόμενου τρίτου προσώπου.

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό να σας είναι χρήσιμη, ενημερωτική, ειδησεογραφική και ψυχαγωγική. Όλα τα προϊόντα αυτής της ιστοσελίδας ("δικτυακά προϊόντα"), τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, ονόματα, σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, γνωρίσματα υπηρεσιών, απεικονίσεις, εικονογραφήσεις, αρχεία ήχου και video, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν και ελέγχονται από την myFILM.gr. ή από άλλα πρόσωπα που έχουν δώσει άδεια για την χρήση των προϊόντων τους από την myFILM.gr. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, ιδιοποίηση, αναπαραγωγή, εμπορία, παρέμβαση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, αναδημοσίευση των δικτυακών προϊόντων με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση των δικαιούχων τους. Δεν μπορείτε να προσθέσετε, διαγράψετε, παραποιήσετε ή άλλως μεταβάλλετε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οιαδήποτε μη νομιμοποιημένη απόπειρα ή ενέργεια με σκοπό την μετατροπή των δικτυακών προϊόντων, την καταστρατήγηση των συστημάτων ασφαλείας της ιστοσελίδας ή την χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς πέραν των επιδιωκόμενων από την myFILM.gr.

Δυνατότητα Εφαρμογής Δικτυακών Προϊόντων

Εκτός και αν σας υποδείξουμε διαφορετικά, τα δικτυακά προϊόντα παρουσιάζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι η χρήση τους είναι κατάλληλη ή επιτρεπτή εντός άλλων γεωγραφικών περιοχών ούτε διαφημίζουμε ή προτείνουμε σε εσάς να δείτε και/ή να αποκτήσετε το περιεχόμενο τους. Όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα από περιοχές εκτός Ελλάδος προβαίνουν σε αυτήν την πράξη με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να τηρούν την εθνική νομοθεσία. Η myFILM.gr δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα χρήσης, διανομής, αντιγραφής ή άλλο οποιουδήποτε είδους, παρά μόνον της αποκλειστικά προσωπικής χρήσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας στις σχετικές δικτυακές συνδέσεις.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς κόμβους

Είναι ευκόλως αντιληπτό πως το myFILM.gr δεν έχει τον έλεγχο άλλων δικτυακών κόμβων για τους οποίους τυχόν παρέχει συνδέσμους (links). H εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στους συνδεόμενους δικτυακούς κόμβους αλλά και στη ζημιά ή καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από την χρήση τους μέσω τέτοιων συνδέσμων.

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός συνδέσμου ανάμεσα στο δικτυακό κόμβο "myFILM.gr" και κάποιου άλλου δικτυακού κόμβου σε καμία περίπτωση δεν είναι και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη του συνδεόμενου κόμβου σαν υποστήριξη του myFILM.gr.

Για τη δική σας εξυπηρέτηση, παρέχουμε συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες για τις οποίες σας παρέχουμε συνδέσμους μέσω της δικής μας ιστοσελίδας και δεν υποστηρίζουμε αυτές τις ιστοσελίδες με κανέναν τρόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, για τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους μέσω της ιστοσελίδας μας. Η ευθύνη για την επίσκεψη σε αυτές τις ιστοσελίδες είναι αποκλειστικά δική σας. Οφείλετε να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα για να βεβαιώνεστε ότι αυτές οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και οι πληροφορίες που επιλέγετε σε αυτές δεν έχουν προσβληθεί από ιούς, worms, vermin, Trojan horses και άλλα βλαπτικής φύσης προγράμματα κλπ.

Μη αποδεκτό υλικό

Πολιτική του myFILM.gr είναι να μην λαμβάνει
υπόψη προτάσεις ή ιδέες που της προσφέρονται
χωρίς την άδειά της.

Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε επισκέπτη του κόμβου μας αναγνωρίζουμε το domain name του και όχι την e-mail διεύθυνση του (όπου είναι δυνατόν). Συγκεντρώνουμε μόνο το domain name και όχι την e-mail διεύθυνση του (όπου είναι δυνατόν), τις e-mail διευθύνσεις αυτών που έρχονται σε επαφή μαζί μας μέσω e-mail, τις συνολικές πληροφορίες των ιστοσελίδων που επισκέπτονται εθελοντικά οι πελάτες όπως πληροφορίες ερευνών και εγγραφές σε δικτυακούς κόμβους.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε χρησιμοποιούνται για εσωτερική χρήση και κατόπιν απορρίπτονται. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται για βελτίωση των περιεχομένων του κόμβου, για διαμόρφωση των περιεχομένων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη και γενικότερα οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν μοιράζεται με άλλους οργανισμούς για εμπορικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς e-mail στο μέλλον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε με αποστολή στο e-mail μας.

Οι e-mail διευθύνσεις που λαμβάνουμε δεν τις παρέχουμε σε τρίτους οργανισμούς και εταιρείες. Εάν μας παρέχετε τις διευθύνσεις σας online θα σας σταλεί μόνο η ενημέρωση για την οποία μας παρείχατε αρχικά την διεύθυνση. Άτομα που μας παρέχουν τα τηλέφωνα τους online ενδεχομένως να τα καλέσουμε εμείς τηλεφωνικά προς ενημέρωση για επικείμενα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή ακόμα και events. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε με αποστολή στο e-mail μας.

Αποποίηση

Συμφωνείτε ρητά ότι κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, των δικτυακών προϊόντων και τυχόν άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη. Όλα τα δικτυακά προϊόντα και τα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται όπως είναι, χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Ελληνικό δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο επί των παρόντων όρων χρήσης. Συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε την υπαγωγή τυχόν αντιδικίας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδας. Αν κάποιος όρος από τους παρόντες είναι παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συμφωνία που διέπει τα θέματα που τίθενται στο παρόν.

Επειδή ενδέχεται οι παραπάνω όροι να μεταβάλλονται και δεδομένου ότι κάθε αλλαγή θα είναι δεσμευτική για εσάς, οφείλετε να επισκέπτεστε περιοδικά τους όρους χρήσης για να τους ελέγχετε. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να λήξουμε την παρούσα συμφωνία οποτεδήποτε για οιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.


********************************************


(Message in English Language follows)

The links referenced in this site are provided by parties other than "myFILM.gr" makes no representations regarding either the links or any information about the products.

Any questions, complaints, or claims regarding the products must be directed to the appropriate manufacturer or vendor.

Click here for usage terms and conditions (english)
Click here for Privacy Policy (english)
Click here for Copyright Notice (english)Copyright © 2007- , myFILM.gr® and its suppliers. All Rights Reserved.

myFILM.gr